Heb je een vraag en wil je die aan iemand specifiek stellen? Kijk hieronder voor de juiste contactgegevens.

 

 

Voorzitter
De voorzitter zit de vergaderingen van het bestuursorgaan en de algemene ledenvergadering voor. De voorzitter geeft leiding aan een ploeg bestuurders. Hij coördineert de taken en waakt over de kwaliteit van de uitvoering. Hij stimuleert, inspireert en motiveert alle medewerkers en anticipeert bij problemen. Hij vertegenwoordigt de sportvereniging en is verantwoordelijk voor de goede gang van zaken.

De Block Matthias

voorzitter@rcmeetjesland.be

 

Secretaris / Materiaal
Is verantwoordelijk voor de administratieve afhandeling van het secretariaat en is derhalve de rechterhand van de voorzitter. Hij waakt over de opvolging van de administratieve richtlijnen inzake lidmaatschap, verzekeringen, vzw, statuten, activiteiten, vrijwilligers,... De secretaris kan zich laten bijstaan door derden voor de uitvoering van bepaalde administratieve opdrachten of voor gespecialiseerde administratieve taken.


Wullems Dicky

secretaris@rcmeetjesland.be

Penningmeester
De penningmeester is verantwoordelijk voor het financieel management. Hij doet de boekhouding van de inkomsten en de uitgaven, volgt de financiële geldstroom van de sportvereniging op en waakt over de correctheid van de inkomsten en de uitgaven. Hij maakt een realistische begroting op en waarschuwt tijdig voor mogelijke afwijkingen hierop.


Das Hannah

facturatie@rcmeetjesland.be

Sporttechnisch / Infrastructuur


Boelens Ivo

ivo@rcmeetjesland.be

 


 

Statuten

Gedragscode